Właściciel warsztatu - za co jest odpowiedzialny podczas naprawy samochodu

Warsztat samochodowy to miejsce, gdzie musimy zostawić samochód, kiedy wymagane są naprawy. Oczywiście zawsze zależy nam, by powierzyć auto profesjonalistom. Oczekujemy, że czas i jakość usług będzie na najwyższym poziomie. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, co robić, kiedy coś pójdzie nie po naszej myśli. Kto jest odpowiedzialny, kiedy dojdzie do kradzieży, uszkodzeń czy innych sytuacji, które nie powinny się zdarzyć. W poniższym artykule przedstawiamy główne problemy związane z pozostawieniem auta w warsztacie i jakie są w związku z tym nasze prawa.

Odraczanie czasu naprawy samochodu — problem klienta czy warsztatu?

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym. Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Niefachowo wykonana naprawa samochodu — Czy należy mi się odszkodowanie?

Czasem zdarza się złe wykonanie usługi w warsztacie samochodowym, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Kradzież w warsztacie — Co w takim przypadku?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Jeżeli dojdzie do kradzieży samochodu lub przedmiotów w nim pozostawionych, odpowiedzialność za to zdarzenie ponosi właściciel warsztatu samochodowego. Jak każde przestępstwo, również ten czyn należy zgłosić policji. Można domagać się zwrotu kosztów równoważnych do utraconego mienia. Umowy, jakie zawieramy z warsztatem samochodowym, kiedy pozostawiamy w nim samochód są wiążące i mają na celu zabezpieczyć drogocenne przedmioty, dlatego czytajmy je starannie i formułujmy tak, żeby  nie być stratnymi w żadnej niefortunnej sytuacji.

Informacje:
Ocena:
0.00/0
Oceń:

Dodane przez Teofil Jankowski

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Artykuły z tej kategorii

Warsztat samochodowy to miejsce, gdzie musimy zostawić samochód, kiedy wymagane są naprawy. Oczywiście zawsze zależy nam, by powierzyć auto profesjonalistom. Oczekujemy, że czas i jakość usług będzie na najwyższym poziomie. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, co robić, kiedy coś pójdzie nie po naszej myśli. Kto jest odpowiedzialny, kiedy dojdzie do kradzieży, uszkodzeń czy innych sytuacji, które nie powinny się zdarzyć. W poniższym artykule przedstawiamy główne problemy związane z pozostawieniem auta w warsztacie i jakie są w związku z tym nasze prawa.Odraczanie czasu naprawy samochodu — problem klienta czy warsztatu?Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź us...